Atrakcje okolicy

Krzyżewo – Waniewo – 8 km

Oddalona ok.8 km od Krzyżewa, to wyjątkowe miejsce , które oprócz miłośników przyrody, przyciąga również osoby preferujące aktywne spędzanie wolnego czasu. Kładka funkcjonuje w obu kierunkach: Waniewo – Śliwno, Śliwno – Waniewo. Kładka jest wykonana z drewna i jest poprowadzona nad rzeką Narew i jej rozlewiskami. Ciekawą atrakcją kładki jest przeprawa przez liczne w tym miejscu koryta rzeczne za pomocą pływających pomostów przymocowanych na linach. Na środku trasy, w miejscu gdzie dawniej znajdowało się zamczysko, teraz znajduje się wieża widokowa, z której można podziwiać panoramę doliny. Rzeka Narew oraz liczne rozwidlenia, pięknie połączone siecią kanałów wiodących przez bagnistą dolinę, otrzymała nazwę „Polska Amazonia”, która oddaje wyraz jej piękna i wyjątkowości. Warto wspomnieć również, w dolinie Narwi żyje wiele gatunków płazów – 13, ryb – 22, owadów, skorupiaków oraz około 40 gatunków ssaków z niekwestionowanym królem bagien na czele – łosiem.

Krzyżewo – Kurowo – 13 km

Powierzchnia Parku wynosi 6 810 ha, a jego otulina 15 408 ha, granice Parku obejmują dolinę rzeki, w związku z tym 98% powierzchni to tereny silnie uwilgotnione. Na terenie Parku bardzo popularne są zbiorowiska wielkoturzycowe i szuwarowe, z kolei na samych obrzeżach występują zbiorowiska łąkowe, zarośla wierzbowe oraz olsy. Na terenie Parku występuje wiele gatunków, które są objęte ochroną ścisłą min: grążel żółty, kosaciec syberyjski, grzybienie białe, kukułka krwista, wielosił błękitny, rosiczka okrągłolistna, goździk pyszny. Bogactwo Narwiańskiego Parku Narodowego to również ornitofauna, którą tworzy około 200 gatunków ptaków w tym 154 lęgowe. Występują tu gatunki zagrożone wyginięciem takie jak: bąk, błotniak łąkowy, dubelt, batalion, kulik wielki, kropiatka, świstun, sowa błotna, rożeniec, zielonka, wodniczka i wąsatka. Narwiański Park Narodowy to również miejsce bytowania ok 40 gatunków ssaków takich jak: sarny, łosie, dziki oraz wiele innych. Najważniejszym walorem i atrakcją przyrodniczą Parku jest niepowtarzalny system rzeki, która płynie wieloma łączącymi i rozdzielającymi się korytami. Narwiański Park Narodowy z siedzibą w Kurowie posiada bogatą ofertę edukacyjną min. zajęcia terenowe i dydaktyczne dla grup w różnym wieku oraz turystyczną, prezentacje multimedialne, imprezy plenerowe, wystawy, ścieżki przyrodnicze, kajaki.

Krzyżewo – Cyraneczka – 23 km

Ośrodek Edukacji Leśnej położony jest na terenie Nadleśnictwa Rudka, które zaliczane jest do największych Nadleśnictw w Polsce, pięknie usytuowane między rzekami Bug i Narew, zajmuje obszar 240 tys. ha. Nadleśnictwo sprawuje opiekę nad lasami Państwowymi o powierzchni ponad 15 tys. ha jak również prowadzi gospodarkę leśną w lasach niepaństwowych na powierzchni prawie 34 tys. Misja Ośrodka Edukacji Leśnej Cyraneczka to przede wszystkim upowszechnienie cennych nauk przyrodniczo-leśnych wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Odwiedzając Ośrodek Edukacji Leśnej „Cyraneczka” osoby w każdym wieku mają możliwość zetknięcia się ze środowiskiem życia ptactwa wodno-błotnego. Na odwiedzających czeka mnóstwo niespodzianek, służących zdobywaniu wiedzy są to stworzone z myślą o miłośnikach ptaków wieże widokowe, kładki oraz specjalne czatownie które dają szanse na bardzo bliski kontakt z przyrodą. Spacerując po ścieżce edukacyjnej „Las i woda” można zdobyć wiedzę np. o gniazdujących ptakach czytając ciekawostki zamieszczone tablicach edukacyjnych . Ośrodek prowadzi również bardzo ciekawe zajęcia terenowe, które mają wpływ na kształtowanie zmysłu wyobraźni, obserwacji, rozwój twórczego myślenia oraz dają możliwość nabycia praktycznych umiejętności, z zakresu np. prazy z przewodnikami, wykonywania pomiarów, orientacji w terenie, rozpoznawania roślin i zwierząt . Zajęcia edukacyjne maja na celu uwrażliwienie dziecka na piękno i dobro natury, ponieważ już najmłodszych lat można wyrobić w dziecku dobre nawyki z zakresu szacunku do przyrody i świata.

Krzyżewo – Tykocin – 25 km

Wyjątkowe miasto o bardzo ciekawej historii i urbanistyce, położone na lewym brzegu Narwi , charakteryzuje  się dużym bogactwem  fauny i flory. Jego atrakcja to układ urbanistyczny – zbliżony do układu miasteczka żydowskiego. Doskonała lokalizacja w bliskości trzech niezwykłych kompleksów przyrodniczych – Narwiańskiego Parku Narodowego, Biebrzańskiego Parku Narodowego oraz Puszczy Knyszyńskiej sprawia, że Tykocin jest miejscem, gdzie przecina się wiele szlaków turystycznych – rowerowych i pieszych. Urok miasta to zabytkowe brukowane uliczki. Spacerując nimi można podziwiać stare drewniane domki. Główny rynek o każdej porze roku zachwyca swym wyglądem i czarującym klimatem. Odwiedzając tą część Podlasia warto zobaczyć: Kościół Trójcy Przenajświętszej (1740-1750), Klasztor Bernardynów (1771-1790), Dworek Administratora (XVIII w.), Zamek z XVI w (obecnie w odbudowie), Wielka Synagoga (1642 r.), Dom Talmudyczny (XVIII), Alumnat (pocz. XVII w.),Pomnik Stefana Czarnieckiego (1761 -1763), Pomnik Orła Białego (1982 r.), Cmentarz żydowski (1522 r.), Grób zbiorowy Żydów tykocińskich wymordowanych w dniach 25-26 sierpnia 1941 r.

Krzyżewo – Pentowo – 26 km

Dworek Pentowo nad Narwią – od 2001 roku Europejska Wieś Bociania, swoją niezwykłość zawdzięcza obecności kilkudziesięciu gniazd bocianich, co jest niespotykane w żadnym innym miejscu Polski . W Pentowie znajdują się dwie wieże obserwacyjne, które dają możliwość oglądania  bocianich gniazd  z góry. Wieś Bociana oraz otaczające je tereny starorzecza Narwi stanowią wymarzone miejsce dla fotografów przyrody i wielbicieli nieskażonej natury.

Krzyżewo – Białystok – 34 km

Stolica Podlasia, największe miasto w północno –wschodniej część Polski, bliskie sąsiedztwo Białorusi, Rosji, Litwy przyczyniło się do ukształtowania wyjątkowej specyfiki miasta, które jest przesiąknięte wielokulturowością. Jedną z najcenniejszych budowli w mieście jest piękny pałac Branickich i otaczające go ogrody. Otaczające  pałac niezwykłe ogrody  w stylu  barokowym zaliczane są do najpiękniejszych w Polsce. To wyjątkowe miejsce historyczne, pamiątka po rodzie Branickich, nazywane jest często rezydencją Branickich lub Wersalem Podlaskim, zaliczane jest do najwspanialszych barokowych założeń architektonicznych w Polsce, które sowim stylem nawiązuje do francuskich pałaców królewskich.

Miejsca które warto zobaczyć będąc w Białymstoku to nietypowy Ratusz zdobiący Rynek Kościuszki, Archikatedra oraz inne liczne świątynie katolickie i prawosławne. Perełkami architektonicznymi bez wątpienia są: kościół Św. Rocha, Pomnik Odzyskania Niepodległości, Cerkiew Św. Ducha – budowana od lat 80-tych XX wieku do chwili obecnej. Jest to jedna z największych świątyń wyznawców prawosławia w Polsce. Warto również odwiedzić Europejskie Centrum Sztuki jakim jest Opera i Filharmonia Podlaska, jest to bardzo nowoczesna i największa instytucja kulturalno-artystyczna w tej części Polski.

Źródło zdjęć: www.suprasl.pl

Krzyżewo – Supraśl – 50 km

Jeden z ważniejszych ośrodkowych turystycznych na mapie w regionu. Jest to miejsce o pięknej i bogatej tradycji, kulturze oraz unikalnej przyrodzie, krajobraz tworzą pokryte lasami wzgórza i doliny małych rzek. Cenione są tu szczególnie walory ekologiczne, dobra jakość powietrza, brak ośrodków przemysłowych, unikalny mikroklimat Puszczy Knyszyńskiej z bogatymi złożami borowin czy statut uzdrowiska. Miasto posiada wiele tajemnic, które trzeba odkryć są to min. zabytki ze swoją historią. Warto zobaczyć min.: Monaster Zwiastowania Najświętszej Marii Panny,  Kościół parafialny pw. św. Trójcy , Kościół ewangelicko-augsburski – neogotycki z1870 r., Eklektyczny pałac Buchholtzów – ob. Liceum Plastyczne, Kaplica grobowa Zachertów z 1885 r. w stylu neoklasycystycznym, Kaplica grobowa Buchholzów z 1904 r., Ratusz miejski z 1906 r., Święte sosny – drzewa na których zawieszono symbol wiary – krzyż, kapliczkę, pasyjkę, deskę wotywną „tykło”, Supraskie katakumby z  1532- 1557 r.

Odwiedzając Supraśl warto odwiedzić Muzeum Ikon, które posiada niezwykle piękną ponad pięćsetletnią tradycję. Muzeum w swoim dziedzictwie posiada ok. 1,2 tys. ikon. Większość z nich trafiły do zbiorów poprzez zatrzymanie na granicy przez celników w trakcie prób przemytu ich do kraju zza wschodniej granicy, które finalnie po decyzji na mocy sądu zostały oficjalnie przekazane do muzeum. Muzeum zachwyca zwiedzających swoją bogatą ekspozycją, są to m.in. ikony związane z Matką Boską, Chrystusem, z 12 najważniejszymi świętami cerkiewnymi, ikony przedstawiające świętych, mnicha piszącego ikony w swojej celi, przydrożną kapliczkę itd. Ciekawostką jest, ze najstarsze z prezentowanych ikon pochodzą z XVIII wieku, władze muzeum starają się ciągle o poszerzenie swoich zbiorów o jeszcze starsze ikony.

Krzyżewo – Ziołowy Zakątek Koryciny – 64 km

Pięknie położony w części Polski która uważana jest za najbardziej czyste miejsce w naszym kraju. Swój urok zawdzięcza lokalizacji, Zakątek położony jest w sąsiedztwie lasu i posiada swoisty wyjątkowy mikroklimat. Magia tego miejsca wynika z podtrzymywania dawnych tradycji i obrzędów zielarskich. Wybierając się do Ziołowego trzeba przygotować się na długi spacer po Podlaskim Ogrodzie Ziołowym, któremu w czerwcu 2011 r. został nadany status ogrodu botanicznego. Ogród to  5 ha pięknych zadbanych upraw ponad 700 gatunków roślin, jest to największa w Polsce kolekcja roślin leczniczych i aromatycznych. Na zwiedzających czeka wile atrakcji, można wziąć udział w warsztatach zielarskich dotyczących wykorzystania roślin i runa leśnego, które naturalnie występują w okolicy jak również roślin specjalnie uprawianych na własne potrzeby. Istniej możliwość zakupu ziół uprawianych w gospodarstwie ekologicznym Ziołowy Zakątek, które są wyjątkowe ze względu na to, że zioła są starannie wysuszone i zapakowane.

Atrakcje na terenie  Ziołowego Zakątka:

 • Podlaski Ogród Ziołowy,
 • Podlaskie Gospodarstwo Naturalne,
 • wypożyczalnia rowerów,
 • zabytkowy drewniany kościół.
 • pracownia ceramiczna,
 • Karczma,
 • punkt sprzedaży sadzonek.
 • czytelnia z bogatym księgozbiorem
 • tradycyjna sauna opalana drewnem,
 • sklepik z rękodziełem,
 • sklepik z ziołami,
 • odkryty basen (sezon letni).

Autor zdjęcia: Anna Gierasimiuk

Krzyżewo – Białowieża – 95 km

Białowieża i Puszcza Białowieska to jeden z najbardziej wartościowych kompleksów leśnych w Europie, ostatni naturalny las niżowy oraz miejsce bytowania największego europejskiego ssaka – żubra. Odwiedzając to miejsce można skorzystać ze szlaków turystycznych, za pomocą których można dostać się do najbardziej urokliwych puszczańskich zakątków, a ścieżki edukacyjne umożliwią wzbogacenie wiedzy z dziedziny różnych ciekawostek jak również mieszkańców tego obszaru. Obszar ochrony ścisłej w swoich granicach zawiera najlepiej zachowaną część Puszczy Białowieskiej, zlokalizowaną na północ od Białowieży, gdzie przebiegające procesy w lesie w żadnym stopniu nie są regulowane lub modyfikowane przez człowieka. Wyjątkową atrakcją, której nie można spotkać nigdzie indziej jest ogromna rozmaitość krajobrazów leśnych oraz bardzo duża liczba drzew o potężnych rozmiarach. Niewątpliwie jest to najcenniejsza część Białowieskiego Parku Narodowego, w której zachowały się do dziś najstarsze drzewostany Puszczy Białowieskiej. Obszar Puszczy Białowieskiej oplata rozbudowana sieć szlaków rowerowych, pieszych, kajakowych itp. które dają możliwość odkrycia tajemnic jak również piękna przyrodniczo – kulturowego.