Fundacja

Fundacja ,,Praca dla Niewidomych’

Fundacja ,,Praca dla Niewidomych’’ została utworzona w roku 1991 na mocy decyzji Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce w siedzibą w Nowym Jorku, który jest jej Fundatorem. Fundacja jest wykonawcą woli Komitetu i reprezentuje go w Polsce. Poza tym realizuje również własne inicjatywy i projekty przeznaczone dla osób niewidomych i słabowidzących.

Pierwszą wspólną inicjatywą Komitetu i Fundacji było sfinansowanie przejęcia przez Polski Związek Niewidomych bazy rehabilitacyjnej na potrzeby  środowiska niewidomych. W latach 1999-2008 Fundacja administrowała i ponosiła część kosztów utrzymania Domu Dziecka Niewidomego w Warszawie. Do domu przyjmowane są dzieci całkowicie niewidome.

W lutym 1998 roku Fundacja z myślą o pomocy osobom z dysfunkcją narządu wzroku utworzyła Warsztat Terapii Zajęciowej w Płocku. Placówka ta pomaga osobom niewidomym zwiększać poczucie własnej wartości i akceptacji ze strony otaczającego ich świata oraz przygotowuje do pracy na otwartym lub chronionym rynku pracy. W roku 2007 Fundacja przekazała prowadzenie warsztatu miejscowej organizacji – Towarzystwu Pomocy Dzieciom.

Najważniejszym wydarzeniem w historii Fundacji było powołanie do życia kolejnej placówki – Rolniczego Zakładu Aktywności Zawodowej w Stanisławowie k/Drobina. Obecnie w Rolniczym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Stanisławowie pracują 53 osoby niepełnosprawne i 20 osób obsługi. (Więcej w zakładce „RZAZ”)

Jednym z ważniejszych aspektów działalności Fundacji stało się prowadzenie i finansowanie prac związanych z wykorzystaniem i przystosowaniem nowych technologii do potrzeb osób niewidomych. Fundacja zaplanowała i zorganizowała powstanie i produkcję pierwszego w Polsce syntezatora mowy czytającego czarno druki w języku polskim pod nazwą ,,Auto –Lektor’’.

W 2008 roku Zarząd Fundacji zorganizował pierwszą konferencję poświęconą działalności pomocowej dla osób niewidomych i słabo widzących pod tytułem ,, Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej – dobry przykład spełniania się niepełnosprawnych w pracy zawodowej’’. W trakcie spotkania, które odbyło się na terenie RZAZ w Stanisławowie, Prezesowi Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku Panu Stanisławowi Świderskiemu wręczono medal Pro Masovia za całokształt działalności pomocowej i zaangażowania się na rzecz społecznego rozwoju Mazowsza.

Potrzeby informacji prawnych w różnych aspektach życia niepełnosprawnych znalazły możliwość zrealizowania projektu ,,Znaj swoje prawa’’. W ramach prowadzonego systematycznie programu osoby niepełnosprawne będące mieszkańcami województwa mazowieckiego otrzymują bezpłatne porady prawne, które dotyczą następujących dziedzin prawa: orzekania o niepełnosprawności, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego i spadkowego, prawa mieszkaniowego i ochrony praw lokatorów.