Gmina/Powiat

Gmina Sokoły

Jedna z dziewięciu gmin wchodzących w skład powiatu Wysokomazowieckiego, województwo podlaskie. Usytuowana jest na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej w wyjątkowej strefie Zielonych Płuc Polski, tworzy ją 49 sołectw. Gmina zlokalizowana jest w regionie bagienno-rzecznym, który zyskał miano jednego z najciekawszych w tej części Europy. Obszar gminy wynosi 15557 ha, zamieszkuje ją ok. 6 tys. osób, z czego w samych Sokołach mieszka ok. 1,5 tys. Gminę cechuje typowy rolniczy charakter, oprócz sektora rolniczego, mieszkańcy znajdują zatrudnienie w administracji samorządowej, oświacie, rozwijającym się sektorze usług i handlu. Sąsiaduje z następującymi gminami: z kierunku północno – wschodniego – Choroszcz, z kierunku wschodniego – Łapy, z kierunku południowego – Poświętne i Nowe Piekuty, z kierunku zachodniego – Wysokie Mazowieckie i Kulesze Kościelne, z kierunku północno – zachodniego – Kobylin Borzymy.