Ornitologia

Ornitologia

Bagienna Dolina Narwi to o ogromna ostoja ( 23 tys. ha) położona między Surażem a Żółtkami, na zachód od Białegostoku. Dolina, nie zmeliorowana zwana „polską Amazonią” ma charakter naturalny rozległej sieci kanałów i wielu odnóg rzecznych. W południowej części pomiędzy Łapami a Surażem znajdują się łąki, które są użytkowane przez rolników. Dużym zagrożeniem dla czystości wód i naturalności doliny jest postępujący proces rozwoju a co za tym idzie coraz większe ilości odprowadzanych ścieków komunalnych i przemysłowych z pobliskiej oczyszczalni ścieków.

Bagienna Dolina Narwi jest cenna pod względem występujących tam biotopów , które uznawane są za niepowtarzalne w skali kraju . Jest to doskonałe miejsce bytowania dla wielu gatunków, występują tam: błotniaki stawowe, bąki,  bączeki, podróżniczki  a nawet wodniczki . W czasie kiedy ptaki są w trakcie przelotów wiosennych w dolinie miejsce na odpoczynek znajdują gęsi białoczelne (do 2000 os), bataliony (500-1000 os) i mnóstwo innych ptaków wodno-błotnych.

Cenne wskazówki dla obserwatorów

Wiosna – jest to bardzo dobry czas na obserwacje, poziom wód ulega zmianie, jest to dobry czas na obserwacje przelotów gęsi i później ptaków siewkowatych. Na łąkach w pobliżu Suraża na NW od wioseczki każdego roku przez pewien czas stacjonują gęsi białoczelne i gęsi zbożowe (do 1000 os). W kwietniu i maju można zaobserwować przebywające na tym terenie bataliony i łęczaki (do 500 os). Ciekawym miejscem, gdzie można spotkać spektrum kaczek- rożeńce, płaskonosy , krakwy , cyranki są łąki położone w sąsiedztwie wsi Łuplanka Stara oraz rozlewisko położone na wschód od wsi.  Na przelocie zatrzymują się również rybitwy wielkodziobe (do 5 os). Waniewo to idealny teren na posłuchanie wodniczek które można znaleźć w kierunku na południowy wschód od miejscowości, czasem pojawiają się tam również lęgowe pliszki cytrynowe . Warto odwiedzić również groble łączącą Kurowo i Kruszewo, w czasie przelotu pojawiają się tam np. kobczyki , w pobliskich wierzbach licznie gnieżdżą się podróżniczki .
Lato – to okres mało korzystny dla obserwatorów ponieważ spacerując kładką w poprzek doliny między Waniewem a Śliwnem można spotkać tylko ptasie rodziny lub dostrzec polujące błotniaki
Jesień i zima- dolina Narwi w tym czasie robi się pusta, na obrzeżach łąk można spotkać koczujące myszołowy włochate , błotniaki zbożowe, z kolei na niezamarzających oparzeliskach Narwi można zobaczyć zimujące cyraneczki , czasem wodniki .