Ostatnie pożegnanie

Ostatnie pożegnanie

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Ś. P. Sylwestra Borda,

pracownika CTR ZAZ Krzyżewo.
Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia przekazują: Kierownik i pracownicy CTR ZAZ Krzyżewo