Powiat Wysokomazowiecki

Powiat Wysokomazowiecki

Powiat wysokomazowiecki usytuowany jest w części południowo – zachodniej województwa podlaskiego, na Wysoczyźnie Wysokomazowieckiej między doliną górnej Narwi a Podlaskim Przełomem Bugu, region typowo rolniczy Powiat wysokomazowiecki stanowi stolicę polskiego zaścianka, wypływa to z szeroko pojęte celebrowanie pięknej tradycji regionu , działania na rzecz przypomnienia tego co już uciekło z pamięci, pokazania tego co wyjątkowe, ciekawe prowadzą do ocalenia tego co ważne. W tym celu podjęto inicjatywę organizacji co roku przedsięwzięcia o charakterze kulturalno-rozrywkowym „Zajazd Wysokomazowiecki – szlachty historia na żywo”. W tkacie trwania zjazdu prezentowana jest historia polskiego zaścianka szlacheckiego. Impreza ma charakter jednodniowy i odbywa się na terenie Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu.