Projekt „Praca w ZAZ nie pójdzie w las!”

Projekt „Praca w ZAZ nie pójdzie w las!”

Fundacja „Praca dla Niewidomych” z przyjemnością informuje, iż otrzymało dofinansowanie na realizację projektu

 

„Praca w ZAZ nie pójdzie w las!” .

 

 

Celem projektu jest reintegracja społeczno-zawodowa 20 osób (13 kobiet, 7 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem, wykluczeniem społecznym związanym z niepełnosprawnością w stopniu znacznym i umiarkowanym z terenu powiatów: wysokomazowiecki, białostocki oraz Miasto Białystok do 31.08 2021 r.

Wsparcie zaplanowane w ramach projektu realizowane będzie w formie:

  1. Pogłębionej diagnozy potrzeb w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej
  2. Treningu Umiejętności Społecznej
  3. Poradnictwa zawodowego: indywidualne i grupowe
  4. Szkoleń zawodowych
  5. Staży zawodowych

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2020 r. do 31.08.2021 r.

Wartość projektu: 392 034,32 zł

Wartość dofinansowania: 331 744,70 zł

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:

– tel.

– email:

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE!!!

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU BĘDĄ ZAMIESZCZANE NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.