Szlak kajakowy

Narwiański Labirynt rozlewiska Narwi

Długość trasy ok. 45 km, czas przepływu ok 2-3dni. szlak oznakowany za pomocą 10 tablic, które zlokalizowane są w charakterystycznych punktach (miejscach biwakowych). Spływ ułatwiają również pomocnicze strzałki, które wyznaczają kierunek do miejscowości: Śliwno, Kurowo, Rzędziany. Trasa szlaku poprowadzona jest przez cały Park Narodowy i jest ostatnim etapem spływu Narwią, który rozpoczyna się od zbiornika retencyjnego w miejscowości Siemianówka.
Płynąc Narwiańskim Labiryntem przepływamy obok Suraża, Uhowa, Bokin, Topilca, Izbiszcz, Waniewa, Kurowa i Rzendzian. Uczestnicy spływu mają wyjątkową okazję podziwiania nieskazitelnego piękna doliny Narwi, która na tym odcinku zachowała swój pierwotny kształt. Cały odcinek jest prawdziwą „ucztą dla oka i ucha” dla ornitologów, którzy mają możliwość zobaczenia wielu gatunków ptaków i roślin.