Szlak konny im. Stefanii Karpowicz

Szlak Konny im. Stefanii Karpowicz

Z inicjatywy Fundacji i dofinansowania z Urzędu marszałkowskiego Województwa Podlaskiego powstał Szlak Konny im. Stefanii Karpowicz- założycielki Szkoły Rolniczej w Krzyżewie, obchodzącej niedawno 100-lecie istnienia. Jego łączna długość wraz z odnogami do Waniewa i Tykocin a oraz pętlą do hipoterapii wynosi ponad 50km. Szlak przebiega zachodnim skrajem doliny Narwi, równolegle do narwiańskiego Parku narodowego. Szlak łączy 4 ośrodki jeździeckie: Centrum Turystyczno-Rehabilitacyjne w Krzyżewie z ośrodkiem jeździeckim w Płonce Mystkach , „Kurnikiem Polskim” pod Tykocinem oraz 10 Szwadronem kawalerii im.10 Pułku Ułanów Litewskich w Pietkowie. Dwie drogi szlaku prowadzą do Waniewa i Tykocina. Powstała również pętla szlaku hipoterapii w sąsiedztwie Krzyżewa. Szlak będzie zintegrowany z innymi szlakami konnymi: Biebrzańskim, Doliny Górnej Narwi, im. Hrabiny Gabrieli Krasickiej. Szlak przebiega głównie drogami polnymi i leśnymi o gruntowej i szutrowej nawierzchni, niewielkie odcinki (ok 5%) biegną poboczami dróg powiatowych i wojewódzkim o twardej nawierzchni. Szlak służy dla rajdów długodystansowych, hipoterapii, nauki jazdy konnej.