Szlak Żydowski

Synagogi na ziemi podlaskiej

Synagogi jak również domy w których ludność żydowska mogła się modlić przez kilka wieków były nieodłącznym elementem pejzażu Ziemi Podlaskiej. Niestety często   drewniane synagogi nie przetrwały pożarów i działań wojennych.

Synagoga w Tykocinie

Zbudowana w XVI w z najtańszego materiału jakim było wówczas drewno, w roku 1642 w miejsce starej zbudowano nową murowaną, która zachowała się do dnia dzisiejszego. Teraz budynek dawnej synagogi funkcjonuje jako Muzeum Kultury Żydowskiej, organizowane są wystawy stałe, jak również czasowe oraz koncerty i inne cykliczne wydarzenia kulturalne związane z tematyką żydowską oraz obchodzonymi świętami (np. Święto Purim).

Synagoga w Milejczycach

Zbudowana w 1927 roku na miejscu wcześniejszej, drewnianej bożnicy. W trakcie II wojny światowej synagoga została bardzo mocno zniszczona przez Niemców, zamieniono ją na magazyn w którym gromadzono kontyngent zbożowy.  Obecnie pozostałym śladem po żydach jest kirkut, czyli cmentarz, założony w 1865 roku, na terenie którego pozostało tylko kilkanaście betonowych nagrobków oraz pofałdowana powierzchnia porosłej trawą ziemi.
Synagoga w Orli – wzniesiona w 1754 roku nieopodal głównego rynku, zawierała elementy klasycyzmu i baroku. W 1938 roku synagoga uległa zniszczeniu wskutek pożaru. Obecnie w synagodze organizowane są wystawy i koncerty mające na celu przywrócenie  pamięci orlańskich Żydów, odbywały się koncerty.

Synagoga w Krynkach

Początki Żydów w Krynkach  sięgają początku XVI wieku. Od tego momentu społeczność żydowska stale powiększała się, tak aby przed drugą wojną światową stanowić ponad połowę mieszkańców.
Do roku 1939 funkcjonowały w Krynkach : Duża Synagoga „‚Beth Ha Kneseth”, „Duży Beth Midrasz”,  ‚Beit Tefila „Chajej Adam” , „‚Jentes Beth Midrasz”, Bożnica słonimskich chasydów i „‚Kaukaski Beth Midrasz”. Do dzisiaj przetrwały budynki dawnych bożnic „Kaukaskiej” i chasydzkiej, oraz ruiny Wielkiej Synagogi.
Do śladów jakie pozostały po społeczności żydowskiej w Krynkach należy również kirkut, jeden z największych w Polsce pod względem zachowanych macew.