Szlaki piesze

SZLAK IM. WŁ.PUCHALSKIEGO

Długość trasy to ok. 53 km, na mapie oznaczony znakami w kolorze czerwonym. Włodzimierz Puchalski- patron szlaku zaliczany był do najbardziej wybitnych fotografów w dziedzinie bogactwa polskiej przyrody. Na swoich fotografiach i filmach uwieczniał piękno świata roślin oraz zwierząt dla których ostoją były dolina Narwi i Biebrzy. Trasa szlaku prowadzi przez dolinę środkowej Narwi, ukazując jej unikalne walory przyrodniczo -krajobrazowe oraz historyczno-kulturowe pogranicza Mazowsza i Podlasia. Prawie połowa szlaku przebiega przez Narwiański Park Narodowy, co jest szansą poznania tzw.” polskiej Amazonii”. Przebieg szlaku: Łapy Osse – Płonka Kościelna – Łupianka Stara – Bokiny – Jeńki – Waniewo – Kurowo – Pajewo – Broniszewo  – Stelmachowo – Tykocin – Morusy – Góra. Trasa obejmuje takie punkty jak się min. osiedle kolejarskie w Łapach Osse, kościół z cudownym obrazem Matki Bożej w Płonce Kościelnej, punkt widokowy na dolinę Narwi w okolicach Bokin, siedziba Narwiańskiego PN w Kurowie

SZLAK IM. ZYGMUNTA GLOGERA

Długość trasy ok. 47 km, na mapie oznaczony jest znakami w zielonym. Poświęcony jest pamięci wybitnego etnografa, archeologa, krajoznawcy i historyka Zygmunta Glogera pochodzącego z Jeżewa Starego .Wyjątkowość trasy wynika z pięknych krajobrazów z elementami historyczno-kulturowymi. Trasa biegnie przez dolinę środkowej Narwi, Narwiański Park Narodowy- historyczne pogranicze Podlasia i Mazowsza. Przebieg szlaku: Białystok Starosielce-Krupniki-Sienkiewicze-Choroszcz
-Ruszczany-Rogówek-Rogowo-Pańki-Rzedziany-Lesniki-Sanniki-Tykocin-Łopuchowo-Jeżewo Nowe-Jeżewo Stare.

SZLAK IM. ŁUKASZA GÓRNICKIEGO

Długość trasy ok. 21 km, na mapie oznaczony znakami w kolorze żółtym. Ma charakter łącznikowy pomiędzy szlakami doliny rzeki Narew a szlakami biebrzańskimi. Szlak ten charakteryzuje się niecodziennymi walorami przyrodniczo-krajobrazowymi, które nie rzadko budzą podziw w oczach podróżujących. Przemierzając szlak warto zatrzymać się na zwiedzanie w jednym z piękniejszych miast na Podlasiu– w Tykocinie. Przebieg szlaku: Laskowiec – Zajki – Słomianka – Łazy Duże – Łazy Małe – Łaziuki – Piaski – Tatary  – Tykocin