Zakład Aktywności zawodowej w Krzyżewie

swoją działalność rozpoczął 1.05.2016 z inicjatywy Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku oraz Fundacji „Praca dla Niewidomych”. Obecnie w Zakładzie zatrudnionych jest 28 osób niepełnosprawnych na umowę o pracę. Głównym celem Zakładu jest nauka zawodów: gastronomicznego, hotelarskiego, rolniczego a także rehabilitacja medyczna i społeczna zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Zadania Zakładu to przede wszystkim przeprowadzanie kompleksowych zabiegów mających na celu zwiększenie stopnia usamodzielniania zawodowego, społecznego i życiowego pracowników ZAZ.

Podejmowane są działania z zakresu:

  • Organizowania odpowiednio przystosowanych miejsc pracy, uwzględniając potrzeby i możliwości niepełnosprawnych,
  • Wspomagania pracowników niepełnosprawnych w wykonywaniu codziennych obowiązków wynikających z zakresu wykonywanej pracy oraz w załatwianiu spraw osobistych,
  • Umożliwienia udziału osobom niepełnosprawnym w wydarzeniach kulturalnych, organizowanie imprez okolicznościowych, wyjazdów itp.,
  • Zapewnienia doradztwa zawodowego, udzielenie wsparcia przy samodzielnym przygotowywaniu dokumentów aplikacyjnych   służących do podejmowania przez niepełnosprawnych zatrudnienia na otwartym rynku pracy;
  • Zapewnienia rehabilitacji medycznej, zawodowej, społecznej;

Osoby niepełnosprawne dzięki pracy w Zakładzie Aktywności Zawodowej posiadają swoją niezależność, poczucie własnej godności, czują się potrzebne i funkcjonują w normalnym środowisku.